GUSINJE

 

q       Gusino

v     ‘Guščije jezero’, up. u Rusiji Gusinoe ozero na više mesta (OP XIII/1997, 17).

 

bijeli grad: Od Gusinja grada bijeloga (Vuk IV, 31:37); Vuk IX, 11

grad Gusinski: Zatvori mi grada Gusinskoga (Vuk IX, 32:267)

bijelo: Te je šilje bijelu Gusinju (SM 63:81)

ravno: Opremi je u Gusinje ravno (Vuk IV, 31:97); Vuk IV, 38

bez atribucije: Od Gusinja i do Kolašina (Vuk IV, 11:144); Vuk IV, 10, 31; Vuk VIII, 73; Vuk IX, 10, 32; SM 62, 63, 163, 170; SANU IV, 12

 

 

 

42° 33' N, 19° 50' E

Grad u Crnoj Gori, u Plavskoj kotlini Prokletija. Nekada je bilo u staroj Zeti i zvalo se Gusino. Prvi put se pominje 1330.

Kod Vuka u Rječniku: “mjesto u južnoj Srbiji”.

 

Literatura: Пурковић 1940; Шкриванић 1959, 36; Даничић 1, 246; Рјечник s.v.

plav-gusinje.com/ casija_Gusinje.JPG