Epska narodna poezija
Korpus, koji se ovde nudi korisnicima u obliku elektronske baze podataka, sastavljen je iz klasičnih štampanih deseteračkih zbirki objavljenih od polovine XIX do kraja prve decenije XX veka na srpskohrvatskom govornom području. Ono danas fizički pokriva četiri nezavisne države: Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Srbiju . U bazi se umesto punog naslova zbirki koriste njihove skraćenice, odnosno šifre. Za svaku pojedinu zbirku te su skraćenice date i na početku spiska (kao zaglavlje), i uz svaki tom ponaosob (u okviru bibliografskog podatka). U rad je uzeto 8 zbirki sakupljenih u 21 tomu, sa ukupno 1254 pesme.
Copyright © 2010 Kilmulis design