Biografija
Mirjana Detelić (Beograd, 27. 12. 1950 - Beograd, 18. 12. 2014). Bila je naučni savetnik u Balkanološkom institutu SANU (Beograd, Knez-Mihailova 35), načelnica Odseka za jezik i književnost Centra za naučna istraživanja SANU u Kragujevcu, član Odbora SANU za narodnu književnost i Odbora SANU za istoriju književnosti, saradnica međunarodnog projekta TASC (Transnational Atlas and Database of Saints Cults) sa sedištem u Lesteru i Oksfordu (Velika Britanija). Bavila se deseteračkom epikom, poetikom usmenih književnih vrsta, folkloristikom i teorijom književnosti. Autorka je romana Legende o nestanku (2012).
Bibliografija
Ekstenzivni spisak radova opadajuće hronologije (2014 - 1976) sa mogućnošću preuzimanja celih tekstova u PDF formatu.
Knjige
Rezonirana bibliografija monografija i priređenih knjiga sa mogućnošću preuzimanja in extenso, tamo gde je naznačeno. Gde tekst u PDF formatu nije dostupan, prikazan je sadržaj knjige sa svim relevantnim bibliografskim podacima.
Leksikon
Elektronsko izdanje enciklopedijskog rečnika Epski gradovi. Leksikon (Beograd 2007), koji je u 2008. dobio dve nagrade za naučni doprinos: Povelju "Zlatna srpska književnost" i nagradu Vukove zadužbine za nauku. Ima 850 jedinica urađenih na osnovu korpusa koji čini 1350 epskih pesama u srpskom desetercu.
Gradovi
Multimedijalni disk sa 430 epskih gradova obrađenih u vidu enciklopedijskih jedinica i 1257 hrišćanskih i muslimanskih epskih pesama iz klasičnih štampanih zbirki sa pratećim tabelama i mapama. Opremljen uputstvom za upotrebu, rečnikom nepoznatih pojmova i uvodnom studijom. Rad na ovom disku pomogli su SANU, Centar SANU i Univerziteta u Kragujevcu, i Fond za otvoreno društvo.
Elektronske baze
Elektronske baze već gotovih sadržaja - pesama, predanja, raznovrsne građe.
Kontakt
Kontakti i linkovi.
Copyright © 2010 Kilmulis design